Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2020 Môn Ngữ Văn

0
ĐỊNH HƯỚNG GIẢI ĐỀ 🌿I.ĐỌC HIỂU ❤️Câu 1: *Phương pháp: Căn cứ vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết...